Odwrotne obciążenie w VAT – Czy nowe zasady pomogą czy zaszkodzą podatnikom

Aug 3, 2011   //   by Admeria   //   Podatki, VAT  //  Comments Off

Czym jest reverse charge ?

Reverse charge (odwrotne obciążenie) to metoda rozliczenia podatku VAT polegająca na przeniesieniu obowiązku naliczenia podatku od sprzedaży ze sprzedającego na kupującego. Kupujący zobowiązany jest do wykazania i rozliczenia VAT należnego i naliczonego w jego deklaracji VAT poprzez tzw. samonaliczenie podatku.

W jakich przypadkach reverse charge  ma zastosowanie.

Metodę odwrotnego obciążenia jest w Polsce coraz bardziej popularna. Powszechnie stosujemy ją przy nabywaniu usług z zagranicy (przy imporcie usług), których miejsce opodatkowania znajduje się na terytorium Polski (zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług).

Począwszy od 1 kwietnia 2011 r. metoda ta jako obowiązkowa stosowana jest również przy nabywaniu towarów (nie używanych) od przedsiębiorców zagranicznych, nieposiadających na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających w Polsce siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania.

Do końca marca 2011 r. przedsiębiorcy w przypadku nabywania usług jak i towarów od zagranicznych kontrahentów nie posiadających w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności sami mogli ustalić kto jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT (nabywca czy sprzedawca). Bezsprzecznie było to dla nich korzystniejsze. Nie mniej jednak Ministerstwo Finansów stwierdziło w uzasadnieniu do wprowadzanych zmian, że:

wprowadzana  zmiana ma charakter upraszczający (chyba tylko dla urzędu skarbowego – przyp. autora), gdyż dotychczasowe przepisy w takich przypadkach wskazywały, że podatnikiem był usługobiorca lub nabywca towarów (możliwość uzgodnienia przez strony kontraktu – przyp. autora), ale z wyjątkiem przypadków, gdy usługodawca towarów rozliczył należny podatek.

Minister dodał, że taka sytuacja mogła budzić wątpliwości w zakresie podmiotu zobowiązanego do rozliczenia w takich sytuacjach podatku. Pytanie tylko kto miał wątpliwości ? bo na pewno nie przedsiębiorcy, których łączyła przecież umowa handlowa regulujące kwestie rozliczania podatku VAT. Można więc uznać, że to głównie urzędy skarbowe miały problemy z ustaleniem stron zobowiązanych do rozliczenia podatku i to właśnie one były najbardziej zainteresowane wprowadzeniem nowej regulacji.

Nową wersją polskiego mechanizmu reverse charge objęto również transakcje obrotu złomem oraz  usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych. Warto podkreślić, że z uwagi na duże straty jako ponosił budżet państwa w związku z nielegalnym obrotem złomem, ta zmiana była akurat bardzo potrzebna i oczekiwana. Polska była bowiem jednym z nielicznych krajów w Unii Europejskiej, które takiego rozwiązania nie posiadała.

Więcej w artykule poświęconym temu zagadnieniu znajduje się w dziale ARTYKUŁY.

 

Komentowanie posta zostało zakończone.

Podatki Categories