Pełne odliczenie VAT od samochodów osobowych czyli jak odliczyć 12000 zł podatku naliczonego zamiast 6000 zł

Jan 24, 2012   //   by Admeria   //   Działalność gospodarcza, Podatki, VAT  //  Comments Off

Biuro rachunkowe ADMERIA bardzo często spotyka się z sytuacją, w której Podatnicy nie wykorzystują przysługujących im praw pozwalających na pełne odliczenie VAT od samochodów osobowych używanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Sytuacja ta spowodowana jest głównie nie znajomością przepisów, rzadziej unikaniem operacji leasingowania pojazdów. Patrząc na to zjawisko zarówno z punktu widzenia czysto konsultingowego jak i księgowego jest to błąd. Dzięki leasingowi przedsiębiorcy dość, że uzyskują możliwość korzystania z dobrodziejstwa dźwigni finansowej to jeszcze zyskują możliwość podwójnego odliczenia VAT od kupowanego samochodu osobowego. Mamy tu na myśli maksymalne odliczenie jakie można uzyskać w związku z używaniem i zakupem tego samego samochodu tj. kwoty 12 000 zł.

Nasze biuro księgowe pragnie zapewnić, że odliczenie podatku VAT w łącznej wysokości 12 000 zł nie jest żadnym tzw. ?mykiem? czy obchodzeniem prawa a jedynie skorzystanie z praw zapewnionych nam przez ustawodawcę. Potwierdzeniem tego faktu stanowią pozytywne interpretacje uzyskiwane przez podatników w podobnych sprawach.

 • Co mówią przepisy?

Zgodnie z ograniczeniami wynikającymi ze stosowanych jeszcze przepisów art. 86 pkt.3 ustawy o podatku od towarów maksymalna kwota podatku VAT jaka przysługuje podatnikowi do odliczenia wynosi 6000 zł.

Art. 86 pkt.3:

W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Ponadto w art. 86 pkt 7 określone bardzo podobne zasady w zakresie użytkowania wymienionych wyżej samochodów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

art. 86 pkt 7:

W przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

 • O co więc chodzi?

Nikt nie powiedział jednak, że podatnik może wykorzystać wyłącznie jeden z powyższych przepisów. Tak więc aby podatnikowi przysługiwało prawo dwukrotnego odliczenia podatku VAT musi on po pierwsze wziąć samochód w leasing, a po drugie po okresie leasingu wykupić go.

Powiecie, ?przecież każdy tak robi??. Zgadzamy się. Różnica polega na tym aby okres leasingu był jak najkrótszy co pozwoli na wykup samochodu nie za standardowy 1% jego wartości ale np. za nieco powyżej 26 000 zł.

Korzystając z kalkulatora leasingowego np. kredyt Banku w łatwy sposób możemy wyliczyć wartości liczbowe na potrzeby naszego przykładu.

Założenia:

Wartość przedmiotu netto130 000 zł
Waluta: PLN
Przedmiot leasingu: samochód osobowy
Liczba miesięcy: 24
Opłata wstępna:20%
Klient KB:nie

Wyniki:

Wartość przedmiotu:130 000 zł
Opłata wstępna (tj. 20%) :26 000 zł
Okres leasingu :24 miesięcy
Wartość wykupu (tj. 20%) :26 000 zł
Klient KB/KL:nie
Waluta: PLN
Rata miesięczna:3 718,23 PLN
Suma opłat (tj. 108.6%) :141 237,76 PLN

Wyniki finansowe zawarte powyżej pozwalają stwierdzić, dwukrotne odliczenie VAT od samochodu osobowego nastąpi w następujący sposób. Pierwsze 6000 zł podatku VAT będziemy mogli odliczyć prawie w całości już z faktury dotyczącej opłaty wstępnej, na podstawie art. 86 pkt 7 ustawy o VAT. Kolejne na podstawie art. 86 pkt 3 ustawy o VAT po 24 miesiącach kiedy to nastąpi wykup samochodu.

Post napisano w oparciu o:

 • art. 86 pkt. 3 i pkt 7 ustawy o VAT,
 • Interpretacje podatkowe sygnatura:
  1. ILPP2/443-29/11-4/MR z 11-04-2011 r.
  2. IBPP2/443-851/09/UH z 11-01-2010 r.
 • Inne:
  1. Kalkulator leasingowy udostępniony na stronie www.kredytlease.pl

Komentowanie posta zostało zakończone.

Podatki Categories