NIP wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą

19 listopada br. Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Najbardziej interesującą zmianą jaką w nim zawarto jest zniesienie obowiązku uzyskiwania numeru NIP przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub nie będące podatnikami podatku…

Details