Do kiedy udzielić zaległy urlop za 2011 rok

Spór dotyczył daty wykorzystania zaległego urlopu za 2011 rok. Pracownicy i organizacje pracownicze uważały, że ponieważ urlop dotyczy 2011 r. tj. roku, w którym przepis nie obowiązywał urlop należy udzielić nie później niż do 31 marca 2012 roku. Pracodawcy z kolei uważali, że prawo do zaległego urlopu powstaje z dniem 1 stycznia 2012 r., a więc w okresie obowiązywania już nowego przepisu, co daje im prawo do udzielenia zaległego urlopu do końca września 2012 r. Co gorsza , w tej kwestii nawet specjaliści mieli podzielone zdanie.

Details