Nowe wzory deklaracji VAT!

Na stronach ministerstwa finansów pojawił się projekt  rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie WZORÓW DEKLARACJI PODATKOWYCH dla podatku od towarów i usług. Zmiana jest dokonana w najprostszy a zarazem najbardziej korzystny dla podatników sposób. Na przykładzie deklaracji VAT-7 najważniejsza zmiany to: 1) Zmiana opisu wiersza 4. “Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju,…

Details

KOPIA faktury może być elektroniczna!

Właśnie ukazał się bardzo korzystny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w sprawie przechowywania kopii faktury sprzedażowej w postaci nieedytowalnego pliku elektronicznego. WSA przyznał racje Spółce i tym samym potwierdził, że nie ma przepisów podatkowych, które zobowiązują wystawcę faktur do przechowywania ich kopii w wersji papierowej. Tym samym, brak jest przeciwwskazań, aby faktury mogły być…

Details

Koniec pełnych odliczeń VAT od samochodów osobowych

Komisja Europejska wyraziła zgodę na wprowadzenie przez Polskę ograniczeń w odliczeniu VAT od samochodów osobowych. Polska zostaje więc uprawniona do ograniczenia do 60 % prawa do odliczenia podatku VAT należnego z tytułu zakupu, nabycia, przywozu, wynajmu lub leasingu pojazdów, do maksymalnej kwoty 6 000 PLN. Ograniczenie to ma zastosowanie wyłącznie do pojazdów o dopuszczalnej ładowności…

Details

Wzrasta VAT

Najprawdopodobniej od 1 lipca 2010 r. wzrośnie stawka VAT w niektórych krajach UE.

Nowe stawki będą wyglądać następująco: Finlandia 23%, Grecja 23%, Hiszpania 18% i Portugalia 21%.

źródło: ADMERIA