Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako “dane”), które mogą być przez nas przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem serwisu ADMERIA.pl, określanego dalej jako “serwis”. Przez określenie serwis rozumie się witryny znajdujące się pod adresem: http://www.admeria.pl, http://www.admeria.eu i http://www.admeria.com.

Korzystanie z serwisu internetowego ADMERIA.pl jest równoznaczne z przyjęciem zapisów naszej polityki prywatności.

Użytkownicy korzystający z serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych części serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych.

Przekazanie danych za pośrednictwem niniejszej strony oznacza zgodę na ich zbieranie, wykorzystanie i udostępnianie zgodnie z zapisami polityki prywatności.
Podczas korzystania z serwisu ADMERIA.pl możesz zostać poproszony o podanie swoich danych w formularzu. Posłużą one do korzystania z niektórych części serwisu, w tym do korzystania z modułu  ?formularz kontaktowy?. Wprowadzone przez formularz informacje, nie będą archiwizowane. Wszelkie informacje zostaną wysłane bezpośrednio na adres e-mail wskazany w formularzu, bądź adres służący do korespondencji przy użyciu “formularza kontaktowego”. Wypełniając wszelkiego rodzaju formularze, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z działaniem serwisu.
Niekompletnie wypełniony formularz dotyczący danych osobowych może być powodem częściowego zablokowania dostępu do serwisu.
Właściciel serwisu nie sprzedaje i nie udostępnia wprowadzanych danych personalnych osobom trzecim.
Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za udostępnione dane w serwisie i ew. straty spowodowane jego użytkowaniem.

Bezpieczeństwo
Na niniejszej stronie internetowej podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed zgubieniem, nadużyciami, oraz dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia. Prosimy jednak pamiętać, że żaden przekaz internetowy nie jest całkowicie bezpieczny i wolny od błędów. Zwłaszcza e-maile, przesyłane na i przez tę stronę, mogą być nie zabezpieczone.

Odsyłacze
Witryna zawiera także linki prowadzące na inne strony internetowe. Niniejsza deklaracja o ochronie danych nie obejmuje innych serwisów. Nie mamy żadnego wpływu na przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych przez administrujących te strony.

Statystyki
Na podstawie uzyskanych od użytkowników informacji i danych, a także na podstawie danych technicznych związanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Pliki Cookiem
“Cookies” (pliki z niewielkimi informacjami konfiguracyjnymi przechowywane na Państwa komputerze) ułatwiają korzystanie z witryny, zapisując dane potrzebne do zalogowania i zbierania statystyk. Serwis ADMERIA.pl może korzystać z plików cookies. Nasze cookies nie zawierają żadnych informacji identyfikujących tożsamość ale ułatwiają nam one przechowywanie Twoich danych dotyczących wypełniania formularzy, dzięki czemu nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na stronę. Korzystanie z serwisu jest również możliwe bez używania plików cookies. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. W każdej chwili można je wyłączyć lub ustawić przeglądarkę internetową tak, aby informowała o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem tego typu plików.

Usługi subskrypcyjne
Podając nam swoje dane osobowe (zgodnie z ich definicją w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 882), czynisz to dobrowolnie i jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z treścią ww. ustawy, jak również na wysyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, będziemy chronić Twoje Dane Osobowe z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i będziemy przestrzegać stosowej ustawy o ochronie danych, zaś Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu poprawnej obsługi.

Dane kontaktowe
Możemy wykorzystać dostarczone przez Ciebie dane kontaktowe aby informować Cię na bieżąco – pocztą , telefonicznie lub pocztą elektroniczną ? o istotnych nowych usługach, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące. Podając nam swoje dane osobowe w tym adres email wyrażasz zgodę na wysyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r.

Edycja i usuwanie danych osobowych
Każdy Internauta, który poda swoje dane ma prawo wglądu do nich, edycji oraz ich usuwania. Wgląd, modyfikacja i usuwania danych udostępnionych podczas rejestracji następuje poprzez przesyłanie stosownej informacji na adres mailowy administratora serwisu.

Zmiany w polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Jednakże, w sytuacji kiedy podpisałeś konkretny zbiór zasad i warunków, wówczas każdy warunek odnoszący się do Danych Osobowych zawarty w takiej umowie  unieważnia wszelkie zawarte tutaj warunki, które nie są zgodne z taka umową.

ADMERIA

Leave a Reply