Kontrola podatkowa – Jak fiskus sprawdza handlujących w Internecie?

Specjalne jednostki fiskusa przeszukują sieć

 Pracownicy dwóch specjalnie do tego przygotowanych komórek fiskusa przeszukują Internet pod kątem identyfikacji podmiotów niewywiązujących się z obowiązków podatkowych. Jedna działa w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy, druga – w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Wyniki ich analiz przesyłane są poszczególnym urzędom skarbowym.

 Tradycyjne metody walki z przestępczością podatkową, zdeterminowane terytorialnym zasięgiem działania organów podatkowych, nie wystarczają, gdy do nadużyć dochodzi w przestrzeni wirtualnej. Nowe wyzwania stawiane urzędnikom skarbowym wymagały wypracowania efektywniejszych form kontroli. W 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy powołał więc specjalną jednostkę zajmującą się wyłącznie monitoringiem e-handlu – Referat do spraw Handlu Internetowego. Drugą tego typu komórkę utworzył w ubiegłym roku Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu. Przejęła ona sprawy podlegające izbom skarbowym w: Katowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Details

Ustalenie przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach – czyli jak urząd skarbowy udowodni, że ukrywasz dochody

Urzędy skarbowe z każdym rokiem zwiększają nacisk na badanie przychodów z nieujawnionych źródeł. Kontrola nieujawnionych źródeł dochodów jest obecnie jednym z priorytetów organów podatkowych. Potwierdza to fakt, że w opublikowanym na początku roku przez Departament Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów wyciąg z zadań urzędów kontroli skarbowej na 2011 rok, stwierdzono, że w kręgu zainteresowania kontroli skarbowej na rok 2011 znajduje się m.in. opodatkowanie podatkiem dochodowym przychodów z nieujawnionych źródeł. Podobnie zadanie z pewnością znajdzie się w zadaniach UKS’ów na kolejny rok.

Details