Ustalenie przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach – czyli jak urząd skarbowy udowodni, że ukrywasz dochody

Urzędy skarbowe z każdym rokiem zwiększają nacisk na badanie przychodów z nieujawnionych źródeł. Kontrola nieujawnionych źródeł dochodów jest obecnie jednym z priorytetów organów podatkowych. Potwierdza to fakt, że w opublikowanym na początku roku przez Departament Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów wyciąg z zadań urzędów kontroli skarbowej na 2011 rok, stwierdzono, że w kręgu zainteresowania kontroli skarbowej na rok 2011 znajduje się m.in. opodatkowanie podatkiem dochodowym przychodów z nieujawnionych źródeł. Podobnie zadanie z pewnością znajdzie się w zadaniach UKS’ów na kolejny rok.

Details