ZUS straszy karą za składanie korekt po okresie weryfikacji dokumentów rozliczeniowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w czerwcu 2011 r. wdrożył nowe procedury mające na celu informowanie poprzez zastraszanie ( bo jak inaczej nazwać straszenie karą 5000 zł???), że korekty dokumentów rozliczeniowych za poprzedni rok kalendarzowy składa się do końca kwietnia roku następnego. Akcja informacyjna prowadzona jest dwutorowo. Wszystkie jednostki ZUS, do których płatnik składek złoży po upływie ustawowego terminu korekty mają obowiązek ?poinformowania? go o terminach w jakich powinien wywiązać się ze swojego obowiązku oraz wezwania go do złożenia wyjaśnień. Działania te prowadzone są dwutorowo ? część płatników otrzymuje pisemne wezwanie, inni są informowani telefonicznie przez infolinie ZUS.

Details