ZUS

Podstawa wymiaru składek ZUS 2015

Podstawa wymiaru składek ZUS dla przedsiębiorców na 2015 rok została ustalona zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ministerstwo Pracy ustaliło, że kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na rok 2015 to 3.526 zł.

Details

Podwyżka składki rentowej do 8% zatwierdzona

Zwiększenie obciążeń pracodawcy poprzez podwyższenie składki rentowej o2% po stronie płatnika składek stało się faktem. Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych została przyjęta przez sejm 21 grudnia 2011 roku. Następnego dnia zmiana ustawy została bez poprawek przyjęta przez senat.

Nowa 8% wysokość składki rentowej obowiązywać będzie od 1 lutego 2012 r

Details

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w 2012 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że w piątek 16 grudnia 2012 r. zostało podpisane obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Details

ZUS straszy karą za składanie korekt po okresie weryfikacji dokumentów rozliczeniowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w czerwcu 2011 r. wdrożył nowe procedury mające na celu informowanie poprzez zastraszanie ( bo jak inaczej nazwać straszenie karą 5000 zł???), że korekty dokumentów rozliczeniowych za poprzedni rok kalendarzowy składa się do końca kwietnia roku następnego. Akcja informacyjna prowadzona jest dwutorowo. Wszystkie jednostki ZUS, do których płatnik składek złoży po upływie ustawowego terminu korekty mają obowiązek ?poinformowania? go o terminach w jakich powinien wywiązać się ze swojego obowiązku oraz wezwania go do złożenia wyjaśnień. Działania te prowadzone są dwutorowo ? część płatników otrzymuje pisemne wezwanie, inni są informowani telefonicznie przez infolinie ZUS.

Details