Podwyżka składki rentowej do 8% zatwierdzona

Zwiększenie obciążeń pracodawcy poprzez podwyższenie składki rentowej o2% po stronie płatnika składek stało się faktem. Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych została przyjęta przez sejm 21 grudnia 2011 roku. Następnego dnia zmiana ustawy została bez poprawek przyjęta przez senat.

Nowa 8% wysokość składki rentowej obowiązywać będzie od 1 lutego 2012 r

Details

Do kiedy udzielić zaległy urlop za 2011 rok

Spór dotyczył daty wykorzystania zaległego urlopu za 2011 rok. Pracownicy i organizacje pracownicze uważały, że ponieważ urlop dotyczy 2011 r. tj. roku, w którym przepis nie obowiązywał urlop należy udzielić nie później niż do 31 marca 2012 roku. Pracodawcy z kolei uważali, że prawo do zaległego urlopu powstaje z dniem 1 stycznia 2012 r., a więc w okresie obowiązywania już nowego przepisu, co daje im prawo do udzielenia zaległego urlopu do końca września 2012 r. Co gorsza , w tej kwestii nawet specjaliści mieli podzielone zdanie.

Details

Ustalenie przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach – czyli jak urząd skarbowy udowodni, że ukrywasz dochody

Urzędy skarbowe z każdym rokiem zwiększają nacisk na badanie przychodów z nieujawnionych źródeł. Kontrola nieujawnionych źródeł dochodów jest obecnie jednym z priorytetów organów podatkowych. Potwierdza to fakt, że w opublikowanym na początku roku przez Departament Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów wyciąg z zadań urzędów kontroli skarbowej na 2011 rok, stwierdzono, że w kręgu zainteresowania kontroli skarbowej na rok 2011 znajduje się m.in. opodatkowanie podatkiem dochodowym przychodów z nieujawnionych źródeł. Podobnie zadanie z pewnością znajdzie się w zadaniach UKS’ów na kolejny rok.

Details

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w 2012 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że w piątek 16 grudnia 2012 r. zostało podpisane obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Details