ZUS

Podstawa wymiaru składek ZUS 2015

Podstawa wymiaru składek ZUS dla przedsiębiorców na 2015 rok została ustalona zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ministerstwo Pracy ustaliło, że kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na rok 2015 to 3.526 zł.

Details