ZUS

Podstawa wymiaru składek ZUS 2015

Podstawa wymiaru składek ZUS dla przedsiębiorców na 2015 rok została ustalona zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ministerstwo Pracy ustaliło, że kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na rok 2015 to 3.526 zł.

Details

Podwyżka składki rentowej do 8% zatwierdzona

Zwiększenie obciążeń pracodawcy poprzez podwyższenie składki rentowej o2% po stronie płatnika składek stało się faktem. Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych została przyjęta przez sejm 21 grudnia 2011 roku. Następnego dnia zmiana ustawy została bez poprawek przyjęta przez senat.

Nowa 8% wysokość składki rentowej obowiązywać będzie od 1 lutego 2012 r

Details

Do kiedy udzielić zaległy urlop za 2011 rok

Spór dotyczył daty wykorzystania zaległego urlopu za 2011 rok. Pracownicy i organizacje pracownicze uważały, że ponieważ urlop dotyczy 2011 r. tj. roku, w którym przepis nie obowiązywał urlop należy udzielić nie później niż do 31 marca 2012 roku. Pracodawcy z kolei uważali, że prawo do zaległego urlopu powstaje z dniem 1 stycznia 2012 r., a więc w okresie obowiązywania już nowego przepisu, co daje im prawo do udzielenia zaległego urlopu do końca września 2012 r. Co gorsza , w tej kwestii nawet specjaliści mieli podzielone zdanie.

Details

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w 2012 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że w piątek 16 grudnia 2012 r. zostało podpisane obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Details

Nowe formularze PIT-2 i PIT12 obowiązujące od 2012 roku dostępne

Wraz z aktualizacją rocznych deklaracji podatkowych Ministerstwo finansów zaktualizowało formularze dotyczące obliczania podatku:

PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-12,
roczne deklaracje o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R oraz zryczałtowanym podatku dochodowymi PIT-8AR ,
deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej PIT-6/ PIT-6L,
informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11,
inne (PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-8C)
Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronach RCL, na naszych stronach zamieściliśmy natomiast dwa najczęściej używane w firmach formularze tj. PIT-2 – oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz PIT-12 – oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Oba formularze dostępne są w dziale download.

Details