Wzrost wysokości stawki odsetek za zaległości podatkowe.

Sejm zatwierdził zmianę ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z dnia 24 września 2010 r. m.in. w zakresie zmiany wysokości odsetek za zaległości podatkowe. Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami (art. 56 § 1) stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie…

Details