PIT-11 może być wysłany emailem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł, że nie widzi przeszkód, aby pracodawca przekazał swojemu pracownikowi PIT-a rocznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pracodawca musi jednak zadbać o to, aby zachować odpowiedni wzór formularza PIT oraz by podpisać maila podpisem elektronicznym, który pozwoli zweryfikować, czy został sporządzony przez upoważniony podmiot.

Details

Nowe wzory deklaracji VAT!

Na stronach ministerstwa finansów pojawił się projekt  rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie WZORÓW DEKLARACJI PODATKOWYCH dla podatku od towarów i usług. Zmiana jest dokonana w najprostszy a zarazem najbardziej korzystny dla podatników sposób. Na przykładzie deklaracji VAT-7 najważniejsza zmiany to: 1) Zmiana opisu wiersza 4. “Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju,…

Details

Wzrost wysokości stawki odsetek za zaległości podatkowe.

Sejm zatwierdził zmianę ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z dnia 24 września 2010 r. m.in. w zakresie zmiany wysokości odsetek za zaległości podatkowe. Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami (art. 56 § 1) stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie…

Details

KOPIA faktury może być elektroniczna!

Właśnie ukazał się bardzo korzystny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w sprawie przechowywania kopii faktury sprzedażowej w postaci nieedytowalnego pliku elektronicznego. WSA przyznał racje Spółce i tym samym potwierdził, że nie ma przepisów podatkowych, które zobowiązują wystawcę faktur do przechowywania ich kopii w wersji papierowej. Tym samym, brak jest przeciwwskazań, aby faktury mogły być…

Details

Koniec pełnych odliczeń VAT od samochodów osobowych

Komisja Europejska wyraziła zgodę na wprowadzenie przez Polskę ograniczeń w odliczeniu VAT od samochodów osobowych. Polska zostaje więc uprawniona do ograniczenia do 60 % prawa do odliczenia podatku VAT należnego z tytułu zakupu, nabycia, przywozu, wynajmu lub leasingu pojazdów, do maksymalnej kwoty 6 000 PLN. Ograniczenie to ma zastosowanie wyłącznie do pojazdów o dopuszczalnej ładowności…

Details

Wzrasta VAT

Najprawdopodobniej od 1 lipca 2010 r. wzrośnie stawka VAT w niektórych krajach UE.

Nowe stawki będą wyglądać następująco: Finlandia 23%, Grecja 23%, Hiszpania 18% i Portugalia 21%.

źródło: ADMERIA