Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w 2012 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że w piątek 16 grudnia 2012 r. zostało podpisane obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Details