Nowe regulacje w zakresie ustalania różnic kursowych od 2012 roku

Przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Details

Jak księgować przedpłaty VIATOLL

VIATOLL – co to w ogóle jest?

VIATOLL to elektroniczny system poboru opłat drogowych, który od 1 lipca 2011 r. zastąpił w Polsce winiety . System objął swoim zasięgiem ponad 1,5 tys. km wybranych odcinków dróg krajowych, ekspresowych i autostrad (zarządzanych przez GDDKiA). Zobowiązani do zapłaty elektronicznego myta są kierowcy/właściciele pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dalej dmc) przekraczającej 3,5 tony. Ponadto myto zapłacą osoby, które poruszają się samochodami poniżej 3,5 tony limitu dmc w przypadku  gdy posiadają przyczepę, a łączny dmc przekracza 3,5 tony.

Details

PIT-11 może być wysłany emailem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł, że nie widzi przeszkód, aby pracodawca przekazał swojemu pracownikowi PIT-a rocznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pracodawca musi jednak zadbać o to, aby zachować odpowiedni wzór formularza PIT oraz by podpisać maila podpisem elektronicznym, który pozwoli zweryfikować, czy został sporządzony przez upoważniony podmiot.

Details