Zmiany prawa: nowe rozporządzenia dotyczące informacji o środkach oraz informacji o wypłatach z Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE)

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji ukazały się dwa nowe rozporządzenia Ministra Finansów.

Pierwsze z nich określa wzory informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym i na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz termin i trybu ich przekazywania natomiast drugie określa wzory i sposób przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego i z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego. Oba rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r..

Details

Faktury uproszczone – czym są i od kiedy będzie można je stosować w Polsce

W połowie lipca 2010 r. Unia Europejska zastąpiła regulację wynikające z art. 228 i art. 238 Dyrektywy Rady bardziej liberalnymi przepisami. Nowe przepisy zostały wprowadzone przez Dyrektywę Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania.

Details

Nowe regulacje w zakresie ustalania różnic kursowych od 2012 roku

Przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Details

Zmiana polityki bezpieczeństwa

Informujemy, że z dniem dzisiejszym wprowadzone zostały restrykcje na komentarze. Komentarz do postu będzie można jedynie dodać po zarejestrowaniu się i zalogowaniu.

Powyższe spowodowane jest spamowaniem komentarzy przez zagraniczne sieci typu zombie.

Pozdrawiamy,

Admeria Team.

NIP wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą

19 listopada br. Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Najbardziej interesującą zmianą jaką w nim zawarto jest zniesienie obowiązku uzyskiwania numeru NIP przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub nie będące podatnikami podatku…

Details