Nowe formularze PIT-2 i PIT12 obowiązujące od 2012 roku dostępne

Wraz z aktualizacją rocznych deklaracji podatkowych Ministerstwo finansów zaktualizowało formularze dotyczące obliczania podatku:

PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-12,
roczne deklaracje o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R oraz zryczałtowanym podatku dochodowymi PIT-8AR ,
deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej PIT-6/ PIT-6L,
informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11,
inne (PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-8C)
Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronach RCL, na naszych stronach zamieściliśmy natomiast dwa najczęściej używane w firmach formularze tj. PIT-2 – oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz PIT-12 – oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Oba formularze dostępne są w dziale download.

Details

Zmiany prawa: nowe rozporządzenia dotyczące informacji o środkach oraz informacji o wypłatach z Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE)

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji ukazały się dwa nowe rozporządzenia Ministra Finansów.

Pierwsze z nich określa wzory informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym i na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz termin i trybu ich przekazywania natomiast drugie określa wzory i sposób przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego i z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego. Oba rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r..

Details