Zmiany prawa: nowe rozporządzenia dotyczące informacji o środkach oraz informacji o wypłatach z Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE)

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji ukazały się dwa nowe rozporządzenia Ministra Finansów.

Pierwsze z nich określa wzory informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym i na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz termin i trybu ich przekazywania natomiast drugie określa wzory i sposób przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego i z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego. Oba rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r..

Details