Obowiązek złożenia zaświadczenia z US dla ubezpieczonych w KRUS

Na stronach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pojawiło się przypomnienie dla wszystkich osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników, które w 2010 r. prowadziły dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracowały przy jej prowadzeniu i zamierzają ją kontynuować w bieżącym roku,  o obowiązku złożenia najpóźniej do dnia 31 maja 2011 r. zaświadczenia z właściwego  urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z tytułu tej działalności w roku podatkowym 2010.

Details