Podwyżka składki rentowej do 8% zatwierdzona

Zwiększenie obciążeń pracodawcy poprzez podwyższenie składki rentowej o2% po stronie płatnika składek stało się faktem. Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych została przyjęta przez sejm 21 grudnia 2011 roku. Następnego dnia zmiana ustawy została bez poprawek przyjęta przez senat.

Nowa 8% wysokość składki rentowej obowiązywać będzie od 1 lutego 2012 r

Details

Do kiedy udzielić zaległy urlop za 2011 rok

Spór dotyczył daty wykorzystania zaległego urlopu za 2011 rok. Pracownicy i organizacje pracownicze uważały, że ponieważ urlop dotyczy 2011 r. tj. roku, w którym przepis nie obowiązywał urlop należy udzielić nie później niż do 31 marca 2012 roku. Pracodawcy z kolei uważali, że prawo do zaległego urlopu powstaje z dniem 1 stycznia 2012 r., a więc w okresie obowiązywania już nowego przepisu, co daje im prawo do udzielenia zaległego urlopu do końca września 2012 r. Co gorsza , w tej kwestii nawet specjaliści mieli podzielone zdanie.

Details