Zmiany prawa: nowe rozporządzenia dotyczące informacji o środkach oraz informacji o wypłatach z Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE)

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji ukazały się dwa nowe rozporządzenia Ministra Finansów.

Pierwsze z nich określa wzory informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym i na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz termin i trybu ich przekazywania natomiast drugie określa wzory i sposób przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego i z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego. Oba rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r..

Details

Faktury uproszczone – czym są i od kiedy będzie można je stosować w Polsce

W połowie lipca 2010 r. Unia Europejska zastąpiła regulację wynikające z art. 228 i art. 238 Dyrektywy Rady bardziej liberalnymi przepisami. Nowe przepisy zostały wprowadzone przez Dyrektywę Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania.

Details

Nowe regulacje w zakresie ustalania różnic kursowych od 2012 roku

Przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Details

Odliczenie podatku VAT od zakupu motocykla, skutera, motorynki, quada, motoroweru lub roweru

Podsumowując w przypadku zakupu pojazdów oraz paliw silnikowych przed 1 stycznia 2013 r., jedynie nabycie motorowerów, niektórych skuterów i rowerów dają prawo do pełnego odliczenia podatku VAT. Jedynym pocieszeniem jest to, że powyższe ograniczenia wynikają z przepisów przejściowych na lata 2011 – 2012. Rozwiązaniem, na które niestety nie wszyscy mogą sobie pozwolić jest wstrzymanie się z zakupami do roku 2013.

Details