PIT-11 może być wysłany emailem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł, że nie widzi przeszkód, aby pracodawca przekazał swojemu pracownikowi PIT-a rocznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pracodawca musi jednak zadbać o to, aby zachować odpowiedni wzór formularza PIT oraz by podpisać maila podpisem elektronicznym, który pozwoli zweryfikować, czy został sporządzony przez upoważniony podmiot.

Details

Nowe wzory deklaracji VAT!

Na stronach ministerstwa finansów pojawił się projekt  rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie WZORÓW DEKLARACJI PODATKOWYCH dla podatku od towarów i usług. Zmiana jest dokonana w najprostszy a zarazem najbardziej korzystny dla podatników sposób. Na przykładzie deklaracji VAT-7 najważniejsza zmiany to: 1) Zmiana opisu wiersza 4. “Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju,…

Details

NIP wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą

19 listopada br. Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Najbardziej interesującą zmianą jaką w nim zawarto jest zniesienie obowiązku uzyskiwania numeru NIP przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub nie będące podatnikami podatku…

Details

Wzrost wysokości stawki odsetek za zaległości podatkowe.

Sejm zatwierdził zmianę ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z dnia 24 września 2010 r. m.in. w zakresie zmiany wysokości odsetek za zaległości podatkowe. Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami (art. 56 § 1) stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie…

Details