ZUS

Podstawa wymiaru składek ZUS 2015

Podstawa wymiaru składek ZUS dla przedsiębiorców na 2015 rok została ustalona zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ministerstwo Pracy ustaliło, że kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na rok 2015 to 3.526 zł.

Details

Odliczenie VAT od bankowozu nie zawsze jest możliwe

Jak się okazuje pomimo możliwości odliczenia VAT jakie dają przepisy ustawy o podatku od towarów i usług odliczenie VAT od bankowozu nie będzie możliwe w każdym przypadku. Dotyczy to zarówno odliczenia podatku VAT z faktury zakupowej samego pojazdu jak i faktur za paliwo a idąc dalej także z faktur dotyczących innych kosztów eksploatacyjnych.    …

Details

Kasa fiskalna 2013

Kasa fiskalna 2013. W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29-11-2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1382) krąg podatników objętych obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej w działalności gospodarczej zostanie znacznie rozszerzony.

Details

Boxes tower

Magazyn typu call off a magazyn konsygnacyjny

Różnica pomiędzy magazynami “call off” a magazynami konsygnacyjnymi.

Istniejące w Unii Europejskiej rozwiązania dla firm zajmujących się obrotem towarami pomiędzy krajami członkowskimi EU umożliwiają im prostsze i skuteczniejsze prowadzenie działalności gospodarczej. W niektórych przypadkach przewidują nawet brak obowiązku rejestracji i rozliczania podatku VAT w kraju, w którym rzeczywiście następuje sprzedaż towarów.

Pierwszym rozwiązaniem, o którym mowa powyżej to obrót towarem w innym państwie UE przy pomocy magazynu typu call off , w którym towary pozostające własnością sprzedawcy są przechowywane w magazynie nabywcy, który pośrednio sprawuje nad nimi kontrolę pobierając według własnych potrzeb odpowiednią ilość towaru. Drugie rozwiązanie dotyczy sytuacji, w której sprzedawca przemieścił towary do wynajętego wcześniej magazynu znajdującego się w innym Państwie UE, a znajdujący się w nim towar należy do sprzedawcy oraz pozostaje w jego pełnej dyspozycji. Taki magazyn określany jest mianem magazynu konsygnacyjnego.

Details